A nyilatkozat kibocsátói (január 6.)

 

Bárdos-Féltoronyi Miklós, geopolitológus

Bognár László, filozófiatörténész

Erős Ferenc, pszichológus

Faludy Judit, művészettörténész

Fazekas Csaba, egyháztörténész

Gábor György, vallásfilozófus

Iványi Gábor, theológus, a főiskola rektora

Iványi-Papp Mónika, hymnológus

Karsai László, történész

Lukács Péter, oktatásszociológus

Majsai Tamás, theológus, a szak dékánja

Majsai-Hideg Tünde, theológus

Nagy Péter Tibor, szociológus

Radácsy László, héber nyelvtanár

Ranschburg Jenő, pszichológus

Singer Magdolna, hospice- és gyásztanácsadó

Tari Mária, pszichiáter

Toronyi Zsuzsanna, levéltáros, muzeológus

Törzsök Erika, kisebbségkutató

Vattamány Gyula, theológus

 

 

A nyilatkozat társkibocsátói (január 7.)

 

Aszalós Sándor, üzemmérnök

Bacskay Beáta, tanár

Bagdi Tímea

Benedek István Gábor, író

Biró Zsuzsanna Hanna, oktatáskutató

Bitó László, író

Bognár János, kutató vegyész
Bognárné dr. Roder Zsuzsanna, kutató vegyész 
Borbély Viktor, társadalomkutató
Buda Péter, valláspolitológus
Csáki György, közgazdász

Csákó Mihály, szociológus

Dr. Csiky István, ügyvéd

Dávid Gábor

Deák Péter, címzetes egyetemi tanár

Dr. Dési Illés, orvos, egyetemi tanár

Dobrovits Mihály, turkológus, történész

Domán Mária, orvos

Fekete György, mentálpedagógus

Fellegi Ádám, zongoraművész

Forgács-Elszász Nóra, alkotmányjogász

Forrai Judit, orvostörténész

Gál Éva, történész

Gergely Anikó, szerkesztő

Gerő Péter

Dr. Gerő Zsolt, mérnök

Gerőcs Tamás

Dr. Gidáli Júlia

Gyimesi Júlia, pszichológus

Gyulai András, matematikus

Hajdu István, műkritikus

Halász Nóra

Dr. Hartman Gábor, orvos

Haskó László, a WJLF bioetika tanára

Heller Ágnes, filozófus

Hidas, Peter I., történész
Hoffmann Andrea, tanár

Honn György, pedagógus

Horovitz Ferenc, nyugállományú mérnök ezredes, katonai gazdasági szakértő

Horváth Ernőné, vallástanár szakos hallgató

Iványi Miklós, lelkész

Iványi Tibor, theológiai tanár, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke
Kálmán János, jogász-filozófus, főiskolai docens

Kamarás Ágnes, tanár

Kamarás István OJD, a Pannon Egyetem habilitált docense

Dr. Kelemen Ilona, gyermekorvos

Kertész Erzsébet, szociális munkás

Kertész Péter, Pulitzer-emlékdíjas újságíró

Kiss Endre, filozófiatörténész

Knausz Imre, pedagógus

Dr. Knoll Júlia

Köves Hajnalka, szerkesztő

Kun János, nyugdíjas

Kürti Judit, szervező
Lakos András, orvos
Lax Mordechai Tamás, biztonságpolitikai tanácsadó

Liskó Ilona, szociológus

Dr. Lővei György

Magyar Fruzsina, dramaturg

Magyary Ferenc, tanár

Nagy Erzsébet

Náthon István dr., ny. nagykövet, c. főiskolai docens

Dr. Nemes János, orvos

Norman Károly, író

Papp Gábor

Petschnig Mária Zita

Polónyi István, oktatáskutató

Réti Ervin, újságíró

Románné Antal Andrea, alkalmazott

Rugási Gyula, filozófiatörténész

Sárosi Péter, a Társaság a Szabadságjogokért programvezetője

Dr. Schäfer AnnaMária

Simonovits András, kutató

Szalai Erzsébet, szociológus

Szamosi Katalin Anna, jogász

Szapor Judit, történész
Dr. Száraz György

Szentgyörgyi Zsuzsa, villamosmérnök

Szilárd József, főiskolai adjunktus

Szunyogh Szabolcs, újságíró

Tallós Gábor

Tatár György, filozófus (egyetemi docens, ELTE)

Trencsényi László, docens (ELTE)

Dr. Ungváry Krisztián

Vajda Károly, hermeneuta

Várdy Péter, ny. egyetemi filozófiai docens

Varga Gábor, theológus hallgató

Vekerdy Tamás, pszichológus

Verő Tamás, rabbi

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 8.)

 

Albert Iván, szerkesztő

Albert János, nyugdíjas

Albert Jánosné, nyugdíjas

B. Aczél Anna, pszichológus

Balassáné Veres Margit

Balatoni Péter

Dr. Bán György, ügyvéd

Bánki Tamás

Bánlaky Pál

Barát Erzsébet, nyelvész

Barna Gáborné

Dr. Barna Judit

Dr. Bauer Viktor, gyermekorvos

Bereczk Miklós

Bereczki Pálné

Beregh Ildikó

Bíró Ferenc, irodalomtörténész

Bruhács Kinga

Brauner Miklós, életművész 

Buttás Levente, egyetemi hallgató

Csillag László

Dr. Csillei Béla, középiskolai igazgató, SZIE ABK adjunktus

Diósi Lajos, fizikus

Divinyi Eleonóra

Dr. Donáth Ferenc

Erdélyi Katalin, köztisztviselő

Fábián András, ny. rendőr alezredes

Farkas Gábor, tanár

Farkas Margit, ny. könyvtáros

Ferenci György

Friedman Judit

Frigyes István, egyetemi tanár (BME)

Fuchs Anna

Fuchs Vera, tanuló

Gaál Anna, nyugdíjas

Gábor Áron, festőművész

Gábor László, nyugdíjas vállalkozó

Gáti István, érdemes művész

Gellért Mária

Glied Zoltán, közgazdász

Dr. Hajduk Árpád, fogorvos

Dr. Hajduk Árpádné, asszisztens

Hárs Vera, köztisztviselő

G. Heller Zsuzsa, iparművész

Heuduska István, belsőépítész

Hévizi Ottó, filozófiatörténész

Horváth György, tanár

Iván Gizella, újságíró

John, Edward, Ambassador in retirement

Kálmán C. György, irodalomtörténész

Dr. Kelemen, Péter tanár

Dr. Kende, Péter újságíró

Kevy Bea

Kis Márta, tanár

Kiss Imréné, nyugdíjas igazgatásszervező

Klecska Ernő, újságíró

Konczei György

Kondákor Pál János

Kopácsy Ilona, nyugdíjas

Kovács Gyula

Kovács József

Kovács Józsefné

Dr. Kovács Zsolt, orvos

Kőszegi Gábor, raktáros

Lakatos András, üzletember

Lakatos Gézáné

Lebanov Sándorné (Árvai Irén), Budapest,

Lubi Béláné

Major Károly, közlekedésmérnök, nyugdíjas

Marczali Dezső, tanár

Mayer István, fizikus, c. egyetemi tanár

Dr. Nagy Frigyes, egyetemi tanár, ny. földművelésügyi miniszter

Nagy Gabriella, civilszervezet elnöke

Nagy László, építészmérnök, vállalati felsővezető

Nagy Tamás, Budafok, közalkalmazott

Nemes Tamás

Niedermüller Péter, etnográfus

Novákné Lepsényi Éva

Ónodi István, lelkész

Papp György, szerkesztő-rendező

Pári Mirella

Pauzáné dr. Suha Judit, jogász
Pauza László, hajóskapitány

Pécsi Katalin, irodalomtörténész

Pilusin István

Popini Zoltán és családja

Popovits Dávid, fotós

Práth Gyula, jogász

Ritter Doron, fotógráfus

Dr. Róth Józsefné

Schmidt Tamás, matematikus, professor emeritus BME

Schuller Mária, tanár

Sebes Katalin, szerkesztő

Sebesvári László, közgazda

Simon Mária, tanár

Solymosi István, alkalmazott

Somogyi Endre

Spira Veronika, tanár

Dr. Szabó Levente, bányamérnök

Szabó Zoltánné

Dr. Székely Anna Mária, orvos

Sziklai Éva, tanár

Takács Alice, tanár

Tarnóczi Gabriella, fordító

Tóth Tihamér tanár, nyugalmazott általános iskolai igazgató

Török Miklós, villamosmérnök

Török Miklósné, gazdasági vezető

Trom András, újságíró

Ungárné Komoly Judit

Ungvári Imre, nyugdíjas középiskolai tanár

Dr. Vadai Ágnes

Vadasi György, egyéni vállalkozó

Vadász János, társadalomkutató

Varga Mihály, főszerkesztő, PR Herald

Vass Vilmos, oktatáskutató

Varsányi Anikó, DLA, rendező

Vince-Schweitzer Judith, fordító

Votisky László

Vörös Zoltán

Wagner Tamás

Weisz Júlia, tudományos főmunkatárs

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 9.)

 

Andor Mihály, szociológus

Bársony Ágnes szerkesztő

Dr. Bartháné Boga Ildikó

Boros Ferenc, szakfordító

Dr. Borsányi Schmidt Ferenc, egyetemi docens

Dajkó Pál

Derényi Károly

Erdei István, nyugdíjas

Faragó László
Farkas Margit
Fekete János, író, Győr
Fekete Jánosné, szociálpedagógus, Győr
Feldman Joel Lajos, Rehovot, Izrael

Ferenczi Krisztina, újságíró

Fogarasi László, nyugdíjas

Fogarasi Lászlóné, nyugdíjas

Gergely Judit, grafikus

Gusztos István

Gusztos István, tanár

Gusztos Katalin, egyetemista

Gyáni Gábor, történész

dr. Györky Zoltán, nyugdíjas jogász

Dr. H. Tóth István, kandidátus, egyetemi vendégtanár

Dr. Hahn Fanni, ügyvéd

Hőnig Árpád

Jávor István

Dr. Katkó Anna, ügyvéd

Kende F. Csaba

Kiska István, közgazdász

Kiska Istvánné, külkereskedő

Kiska György, vegyészmérnök

Dr. Kiss Valéria, Debrecen

Klessmann Anna könyvkereskedö

Kókai Gábor

Kókainé S. Erika

Kókai Zoltán

Kozák Gyula, szociológus

Dr. Kun László, ügyvéd

Kurtán Sándor, politológus

Lichtmann Tamás, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Marsovszky Magdolna, kultúra- és antiszemitizmuskutató, München

Mécs Imre

Menyhárd Jánosné, Budapest

Mihalovits Ágnes, Toronto, Canada

Misi József

Molnár Gábor, pszichológus

Munkácsi Zsuzsanna, fordító

Nagy Lajos, villamosmérnök

Noltesz József, nyomdász

Nyíriné Molnár Katalin, Kazincbarcika

Nyíri Judit, Kazincbarcika

Ősz Katalin

Pajor Róbert, vezetőtanár

Pajorné dr. Tóth Ilona, főiskolai docens

Pap Ágnes, újságíró-szociológus

Penziás Ágnes, logopédus

Péteri Teréz, újságíró

Popini Zoltán és családja

Puskás Teréz, könyvtáros

Quittner János, nyugdíjas

Dr. Rákosi Gábor, nyugdíjas újságíró

Révai Károly, ügyvéd

dr. Sebes Ágnes, ügyvéd

Spira Veronika, tanár

Szeifer Csaba, művelődési menedzser

Dr. Sziklai János, ügyvéd, Budapest

Sziklai Klára, oktatásszervező

Tomka Márta, kiadói asszisztens

Tóth Barnabás, nyugdíjas tanár, Bátaszék

Tragorné Kovács Zsuzsanna

Ujlaki Péter

Ungvári Tamás, egyetemi tanár

Varga István, nyugdíjas

Zámbory Károly

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 10.)

 

Bán Katalin, theológus hallgató

Bányai Imréné, nyugdíjas tanár

Bartus László főszerkesztő (Amerikai Magyar Népszava Szabadság)

Bódi Tóth Elemér, költő, újságíró

Bokor Nándor

Czink Tamás

Fröhlich Ágnes

Frued Róbert, matematikus

Gerőcs Gyuláné, nyugdíjas

Gerőcs Gyuláné családja

Gyarmati Edit, matematikus

Havas András, közgazdász, egyetemi hallgató

Dr. Jávor Tibor. ny. egyetemi tanár, belgyógyász

Dr. Jávorné dr. Terner Kornélia, ny. egyetemi docens, stomatológus

Kerekes Andor, fizikus

Kerekes József, nyugdíjas diplomata

Kertész Ákos író, publicista

Kulcsár István, újságíró

Lőrincz Regina

Mészáros György, nyugdíjas

Mészáros Szilárd, egyetemi hallgató

Mike Krisztina, tanuló

Müncz Péter, nyugdíjas

Münczné Pesti Marianna, nyugdíjas

Ország Ferenc, nyugdíjas vegyészmérnök

Ország Ferencné, nyugdíjas vegyész

Pesti Zsuzsa

Rajnai Norbert, vállakozó
Szíva Ibolya, theológus hallgató

Szűcs Ágnes

Szűcs Istvánné

Szűcs László

Szűcs Lászlóné

Talmácsi István, okleveles építészmérnök

Tiborc András, telekommunikációs mérnök

Tóth Klára, szellemi szabadfoglalkozású

Ungvári Katalin

Uzsoky Borbála

Valkó László, festőművész

Varsányi Erika, szociológus-szociális munkás

Welker Árpád, történész

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 11.)

 

Baska Józsefné, tanár

Bércesi Pál

Brhlik Pálné, nyugdíjas

Csapo, John S., Dallas, TX. USA

Csóti Csaba, levéltáros

Déri Tamás

Egri Edit nyomdász, Budapest, Ferencváros

Erdélyi Katalin, jogász

Havrán Mihály

Havránné Gábor Mária, nyugdíjas

Hortobágyi Károly

Hőnig Árpádné, nyugdíjas

Hubai László, történész, tudományos kutató

Dr. Kovács Zsuzsanna, gyermekorvos

Kováts Kristóf, rokkantnyugdíjas nyomdász

Lovas Tamás, zenész

Lukács Gergely, sejtbiológus

Dr. Magyar László András, művelődéstörténész, fordító

Mátrai Kálmán

Mátrai Kálmánné

Mészáros László, gépészmérnök

Mohai Andrea

Monostori Krisztián, villamosmérnök

Morag Eszter, fotós

Nagy László

Nagyváradi Szűcs Mihály, elmeszakápoló

Ostyáni István

Papp György, filozófia tanár, Budapest

Perlusz Sándor, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott magántáncosa

Pfitzner Jolán

Pfitzner Rudolf, pszichoanalitikus

Reich, Francis Arthur zenész, Washington

Rettich Ferenc, tanuló

Sághy Zoltán, közgazda

Sebő Anna

Tóth Andrea, tanár

Zalai Katalin, levéltáros

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 12.)

 

Bálványos Anna

Bánfalvy Veronika

Bánfalvy Ákos, festőművész

Czencz László

Czencz Lászlóné

Erdei Istvánné, nyugdíjas

Erdélyi Balázs, sales manager

Fogarasi László, nyugdíjas

Forgács Éva

Földes Gábor, kisvállalkozó, Budapest

Galambos Ágnes

Illés Mátyás

Iványi Éva

Iványi Margit, kommunikációs irodavezető

Jillyné Massik Mária, könyvtáros

Kasim Asad Seherezádé

Kiss István

Kiss István családja

Skrabák Péterné

Somogyi György, villamosmérnök

Tóbiás Áron, egyetemi hallgató

Virág Margit, tanár

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 13.)

 

Amichay, Mihály Éva, városgazdász újságíró

Bakti Judit

Galambos Károly, nyugdíjas

Galambos Károlyné, nyugdíjas

Hegedűs Sándor, újságíró

Kis Ádám, címzetes docens, Bicske

Dr. Kollin Éva

Kovács Gréta, polgár

Kozmányi Katalin

Lázár József, vegyész

Ráczkevy-Eötvös Miklós, munkás

Szabó Lászlóné (Szabó László nemzetközi sakknagymester özvegye)

Ungár Róbert

Viski László

Dr. Nagy-Kereki Tibor, lelkész-pszichoterapeuta, USA/NV

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 14.)

 

Baska Józsefné, nyugdíjas pedagógus
Berger Sándor, Svédország 

Földes Ádám, közgazdász

Fröhlich Erika

Prof. dr. Garai László

Hoffmann György Ákos

Illés György, nyugdíjas villamosmérnök

Illés Lia, újságíró

Merkler László

Nagy Levente, hallgató

Papp Zsolt, theológus 
Rédei Éva, könyvesboltvezető
Szél Júlia tanár, újságíró
Török Imre borkereskedő

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 15.)

 

Bőhm Karolina

Erdélyi M. Katalin, szerkesztő

Halász Tamás, kritikus

Havainé Szántó Anna, alkalmazott

Hidasi Gabi, tipografus

Dr. Kun László András

Morag, Dannyel, rabbi

Tihanyi Ottó, matematikus

Záger György, nyugállományú honvéd alezredes

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 16.)

 

Dr. Balogh Gábor, jogász, matematikus

Bárdos Katalin, pszichológus

Dobos Lídia, fordító

Prof. Dr. Füredi János

Prof. Dr. Füredi János családja

Gera Judit, egyetemi tanár ELTE BTK

Háromszéki Zsuzsanna, közgazdász, tipográfus-tervezőszerkesztő

Jánosi Krisztián

Dr. Kádár Sándor, orvos

Dr. Kádár Sándorné, szociális munkás

Kárpáti Anikó, tanár

Laurinyecz Nóra, szociálpedagógus hallgató

Mihályfalvi László, címzetes gimnáziumi igazgató 

Nagy Ákos, villamosmérnök hallgató

Reiner Rafael

Sziklai Éva, tanár

Tóth László, programozó

Dr. Zentai Ágnes, jogász

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 17.)

 

Arató János újságíró

Bálint Éva

dr. Bánki Judit

Bárdos László, idegenforgalmi-szaküzemgazdász 

Bárdos Gábor, matematikus

Bárdos Pál

Bikácsy Gergely, kritikus, író

Bruzsa Katalin, adótanácsadó

Eörsi László, történész

Faragó Erzsébet

Fenákel Judit,

Forgács Erika

Halász Ferenc, fordító

László Katalin

Maár Tiborné

Magyar Levente

Magyar Márton egyetemi hallgató (ELTE)

Magyarné Bánfai Judit (BME)

Muresan Nauszikaa, Ottawa-Kanada

Radnóti Zsuzsa, dramaturg

Roósz Annamária
Sárosi László, gépészmérnök

Sós István

Szántó Árpád

Szekeres Tamás

Szekeres Tamásné

Véri Dániel, egyetemi hallgató

Weisz TAVI, képzőművész, Ottawa

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 18.)

 

Ara-Kovács Attila, külpolitikai szakértő

Bárdos Máté, budapesti tanuló

Csalog Gábor, Budapest

Dezsényi Katalin, műfordító

Gara György, zenei tanácsadó

Horváth Endréné, nyugdíjas tanár
Lakatos Mária, nyugdíjas
Lengyel Péter, író 
Molnár Sára, tanácsadó

Pekker Mária, vegyész- és környezetmérnök

Szomor Katalin, biológus, kábítószer szakértő, az ELTE volt hallgatója

Zsolt Angéla

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 19.)

 
Bánki Gábor, tanár
dr. Horváth Ágnes, főiskolai docens
Karos Péter, gépészmérnök, Budapest
Körner János, matematikus, Róma
Dr. Krausz Tamás, történész
Ozorai Katalin, gyártásvezető
Riegg Etelka, óvodapedagógus
Várnai Pál, irodalmár

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 20.)

 

Vágsélei Zoltán, pedagógus

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 21.)

 

Bajner Mária, főiskolai docens

Bálint Judith, Kanada

Zsolnai Júlia, színművész

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 22.)

 

Dr. Nemes László, gépészmérnök 

Dr. Szebenyi Gábor, nyugdíjas

Ungár Péter

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 23.)

 

Rózsa Mihály

Mártonffyné Preysz Anna, nyugdíjas

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 24.)

 

Hunčík Péter M.D., orvos, kisebbségkutató (Dunaszerdahely)

Molnár Lajosné, referens

Sarkadi Nagy Emília, újságíró

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 25.)

 

Kertész Ákos

Kertész Éva

Sárközy Elga, műfordító

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 27.)

 

Major Ferenc, ny. főiskolai tanár

Major Ferencné, ny. főiskolai docens

 

 

A nyilatkozatot támogatták (január 31-e után)

 

Koralewsky Irénke

Fekete Zsuzsanna, újságíró

Sári József, gépész

Németi Klára

Melitta Abraham

 

A nyilatkozatot támogatták (2008. január 1-e után)

 

Rákóczi Ferenc, nyugállományú katonai vegyész, biztonságtechnikai mérnök

Kiss István