A Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak

vezetésének, oktatóinak és vendégoktatóinak

nyilatkozata Morvai Krisztina kijelentései ügyében

 

 

Alulírottak a leghatározottabban elítéljük azt a szemléletet, amelynek dr. Morvai Krisztina, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének docense adott hangot a Népszava december 21-i számában megjelentetett felszólalásában. Írásában Morvai Krisztina a rasszizmus és a nácizmus világnézetéből ismert gondolatiság jegyében értékelte a lap publicistája, Várkonyi Tibor egyik glosszáját. Érvelésében a Docens Asszony, aki nemrégen még a nők hátrányos megkülönböztetése ellen küzdő ENSZ-szervezet, a CEDAW-bizottság magyar küldöttje volt, és ma is emberi jogi aktivistának tekinti magát, két részre osztja az ország állampolgárait: kártékony és bűnöző „magukfajták”-ra és humánus értékeket képviselő „magunkfajták”-ra.

 

Ha valaki nem értené, miről van szó, Izrael állam felemlegetése, az „egy hazá”-jú „magunkfajták”-ra utaló gondolattársítás és az „ántiszemitizmus” gunyoros szófordulata alapján tudhatja: Morvai Krisztina szavai szerint az országot két embertípus lakja: kártékony és magyarságmegvető zsidók, illetve az emberi méltóságot képviselő nem zsidók.

 

Morvai Krisztina egyetemes értékeket tagadó, fenyegető hangnemű sorai a legsötétebb indulatok előtt tárják szélesre a kaput ügyeink megbeszélésében és a társadalmi együttélésben.

 

Megállapítjuk, hogy emberek származási alapon való kategorizálása, a gyűlölködés és a kirekesztés lelkülete eleddig idegen volt a humánum értékeinek elkötelezett demokráciánk művelődési és oktatási centrumaitól. Hisszük és reméljük, hogy ez mindig is így marad, és Morvai Krisztina most nyilvánosság elé tárt gondolkozása semmilyen befogadásra nem talál sem az ország jelenét és jövőjét formáló oktatási intézményeinkben, sem pedig hazánk tisztességes érzelmű állampolgárainak felfogásában. És végül bízunk abban is, hogy szavainak felelős átgondolása után maga Morvai Krisztina is „kárnak és szemétnek” fogja ítélni kijelentéseit.

 

Kérjük mindazokat, akik a fentiekkel egyetértenek, támogassák nyilatkozatunkat.

 

Elektronikus postacím: nyilatkozat@gmail.com vagy: theol.3@wjlf.hu

A kezdeményezéshez csatlakozók neveit folyamatosan megjelenítjük a http://kedvesszerkeszto.ingyenweb.hu/ címmel nyitott honlapon.

 

 

Bárdos-Féltoronyi Miklós, geopolitológus

Bognár László, filozófiatörténész

Erős Ferenc, pszichológus

Faludy Judit, művészettörténész

Fazekas Csaba, egyháztörténész

Gábor György, vallásfilozófus

Iványi Gábor, theológus, a főiskola rektora

Iványi-Papp Mónika, hymnológus

Karsai László, történész

Lukács Péter, oktatásszociológus

Majsai Tamás, theológus, a szak dékánja

Majsai-Hideg Tünde, theológus

Nagy Péter Tibor, szociológus

Radácsy László, héber nyelvtanár

Ranschburg Jenő, pszichológus

Singer Magdolna, hospice- és gyásztanácsadó

Tari Mária, pszichiáter

Toronyi Zsuzsanna, levéltáros, muzeológus

Törzsök Erika, kisebbségkutató

Vattamány Gyula, theológus

 

 

A nyilatkozat társkibocsátói:

 

Aszalós Sándor, üzemmérnök

Bacskay Beáta, tanár

Bagdi Tímea

Benedek István Gábor, író

Biró Zsuzsanna Hanna, oktatáskutató

Bitó László, író

Bognár János, kutató vegyész
Bognárné dr. Roder Zsuzsanna, kutató vegyész 
Borbély Viktor, társadalomkutató
Buda Péter, valláspolitológus
Csáki György, közgazdász

Csákó Mihály, szociológus

Dr. Csiky István, ügyvéd

Dávid Gábor

Deák Péter, címzetes egyetemi tanár

Dr. Dési Illés, orvos, egyetemi tanár

Dobrovits Mihály, turkológus, történész

Domán Mária, orvos

Fekete György, mentálpedagógus

Fellegi Ádám, zongoraművész

Forgács-Elszász Nóra, alkotmányjogász

Forrai Judit, orvostörténész

Gál Éva, történész

Gergely Anikó, szerkesztő

Gerő Péter

Dr. Gerő Zsolt, mérnök

Gerőcs Tamás

Dr. Gidáli Júlia

Gyimesi Júlia, pszichológus

Gyulai András, matematikus

Hajdu István, műkritikus

Halász Nóra

Dr. Hartman Gábor, orvos

Haskó László, a WJLF bioetika tanára

Heller Ágnes, filozófus

Hidas, Peter I., történész
Hoffmann Andrea, tanár

Honn György, pedagógus

Horovitz Ferenc, nyugállományú mérnök ezredes, katonai gazdasági szakértő

Horváth Ernőné, vallástanár szakos hallgató

Iványi Miklós, lelkész

Iványi Tibor, theológiai tanár, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke
Kálmán János, jogász-filozófus, főiskolai docens

Kamarás Ágnes, tanár

Kamarás István OJD, a Pannon Egyetem habilitált docense

Dr. Kelemen Ilona, gyermekorvos

Kertész Erzsébet, szociális munkás

Kertész Péter, Pulitzer-emlékdíjas újságíró

Kiss Endre, filozófiatörténész

Knausz Imre, pedagógus

Dr. Knoll Julia

Köves Hajnalka, szerkesztő

Kun János, nyugdíjas

Kürti Judit, szervező
Lakos András, orvos
Lax Mordechai Tamás, biztonságpolitikai tanácsadó

Liskó Ilona, szociológus

Dr. Lővei György

Magyar Fruzsina, dramaturg

Magyary Ferenc, tanár

Nagy Erzsébet

Náthon István dr., ny. nagykövet, c. főiskolai docens

Dr. Nemes János, orvos

Norman Károly, író 

Papp Gábor

Petschnig Mária Zita

Polónyi István, oktatáskutató

Réti Ervin, újságíró

Románné Antal Andrea, alkalmazott

Rugási Gyula, filozófiatörténész

Sárosi Péter, a Társaság a Szabadságjogokért programvezetője

Simonovits András, kutató

Szalai Erzsébet, szociológus

Szamosi Katalin Anna, jogász

Szapor Judit, történész
Dr. Száraz György

Szentgyörgyi Zsuzsa, villamosmérnök

Szunyogh Szabolcs, újságíró

Tallós Gábor

Tatár György, filozófus (egyetemi docens, ELTE)

Trencsényi László, docens (ELTE)

Dr. Ungvári Krisztián

Vajda Károly, hermeneuta

Várdy Péter, ny. egyetemi filozófiai docens

Varga Gábor, theológus hallgató

Vekerdy Tamás, pszichológus

Verő Tamás, rabbi